český jazykenglish langue

Nejčastější dotazy

Jak probíhá homeopatické vyšetření?

Homeopatické vyšetření je základním nástrojem pro stanovení léku. Vstupní konzultace trvá 1 – 2 hodiny, podle závažnosti pacientových obtíží. Homeopat v jeho průběhu zjišťuje celkový obraz nemoci pacienta. Tím nejsou míněny pouze fyzické potíže, ale také možná etiologie (příčina) onemocnění, psychické aspekty, emocionální stav, atd. Cílem je najít lék pro duši i tělo přímo na míru pacienta. Cílem takového přístupu je nejen odstranění fyzických potíží, ale i harmonizace psychiky pacienta. Homeopatie chápe zdraví jako stav tělesné a duševní pohody, a proto je na celostní přístup kladen velký důraz.

Jaké jsou možné reakce po léku?

Po podání léku mohou nastat reakce, které je zde nutno zmínit. Většinou dochází k dočasnému (několik dní trvajícímu) zhoršení symptomů, a to jak tělesných, tak duševních, po kterých následuje zlepšování. Zhoršení po podání léku je dobré znamení. V průběhu léčby dochází také k tzv. reverzním symptomům, což jsou symptomy nemocí, které pacient v minulosti prodělal. Např. pokud měl pacient v mládí často záněty průdušek, je pravděpodobné, že po podání správného léku dostane také kašel. Ten se však bude lišit od předchozího tím, že rychleji odezní a pacient se po léčbě bude cítit lépe. Tyto reverzní symptomy odezní vždy samy bez jakéhokoliv zásahu, např. antibiotiky. Pokud se někdo snaží zmírnit tyto symptomy alopatickými (nebo i homeopatickými!) léky, může tím narušit průběh léčby.

Je homeopatická léčba vhodná v období těhotenství a kojení?

homeopatie v těhotenství

Ano. Těhotné ženy se mohou léčit homeopaticky bez jakéhokoliv známého rizika pro ně samotné či pro jejich dítě. Homeopatické léky mohou užívat všechny věkové kategorie, včetně novorozenců, malých dětí, seniorů a osob podstupujících zároveň jinou léčbu. Homeopatické léky nejsou chemicky toxické, nemají žádné kontraindikace či interakce s jinými léky, ani dosud známé nežádoucí účinky. Homeopaticky je možné léčit také zvířata.
Kdo se může léčit homeopatií?

Homeopatické léky mohou užívat lidé všech věkových kategorií, včetně novorozenců, malých dětí, seniorů a osob podstupujících zároveň jinou léčbu. Homeopaticky je možné léčit také zvířata (veterinární homeopatie).

Mohou se homeopatické léky kombinovat s klasickými léky?

Neexistuje žádná kontraindikace, která by mohla souběžné podávání klasických a homeopatických léků omezovat. Pokud by se pacientův zdravotní či psychický stav v průběhu homeopatické léčby zlepšil, je nutné vždy konzultovat vysazení nebo snížení léků s ošetřujícím lékařem, který léky předepsal.

V čem se liší způsob léčby konstituční homeopatie od klasické medicíny?

Vnější projevy onemocnění můžeme léčit dvojím způsobem.

Klasická medicína se snaží odstranit vnější symptomy (ekzém „vyléčí“ kortikoidovou mastí), aniž zkoumá jejich příčinu. Nerovnováha organismu se tak většinou ještě více naruší a projeví se na hlubší úrovni, v důležitějších orgánech, ještě závažnější patologií (z „úspěšně léčeného“ ekzému se může vyvinout astma, alergie i psychická porucha).

Konstituční homeopatie se snaží odhalit hlubší příčiny onemocnění. Tyto příčiny jsou individuální a vyplývají ze vztahu člověka ke svému prostředí a k sobě samému. Každý člověk reaguje na různé životní události, změny a problémy s různou mírou citlivosti. Dva lidé mohou z hlediska klasické medicíny onemocnět stejnou nemocí, příčina však může být u každého z nich jiná. Konstituční homeopatický lék příznaky nepotlačuje, ale stimuluje vitální sílu (imunitní systém či obranný mechanismus) tak, aby organismus sám nastartoval ozdravný proces.

Je homeopatie placebo?

Není. Homeopatické léky fungují naprosto spolehlivě i u malých dětí nebo na zvířatech (veterinární homeopatie). Účinkují ale i u lidí v šoku, bezvědomí, nebo třeba u velmi starých, apatických lidí, kteří očividně nevnímají sebe ani své okolí. Pokud lék nezabere, není na vině homeopatie jako taková, ale spíše došlo k tomu, že jeho výběr nebyl zcela správný a je potřeba hledat vhodnější lék.